ხობის საბრძოლო დიდებისა და მხარეთმცოდენობის მუზეუმი