ლექცია ჩატარდება კორეის ბიბლიოთეკებში სადაც არსებობს ქართული კუთხეები