ქ.სამტრედიის დ.შანიძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლის საკონცერტო დარბაზი