ქ. ჭიათურის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის საკონცერტო დარბაზი