სილქ ფაქტორი სტუდიოსთან არსებული თეატრალური სივრცე