თეატრალური უნივერსიტეტისა და რუსთაველის თეატრის მიმდებარედ