თსუ-ს სივრცე (სააქტო დარბაზი, პირველი კორპუსის ეზო)