სსიპ-ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში